Huolimatta kivunhoidon kehityksestä, hammaslääkäriin meno aiheuttaa pelkoa ja ahdistusta monissa ihmisissä. Tutkimukset osoittavat, että noin puolet suomalaisista tunnustaa pelkäävänsä hammaslääkärissä käyntiä.

Välttämätön edellytys pelkäävän potilaan tulokselliselle hoidolle on hyvä potilas-lääkärisuhde.

Pelkopotilas voidaan rentouttaa esilääkityksellä. Tuolloin hänelle annetaan rauhoittavaa lääkettä suun kautta tai suonensisäisesti.

Jos potilas on hyvin pelokas tai hampaiston hoitaminen kuntoon edellyttää useita potilaskäyntejä, tällöin on usein mahdollistaa hoitaa potilas yhdellä kerralla joko sedaatiossa tai yleisanestesiassa. Nukutuksen suorittaa paikalle kutsuttava anestesialääkäri.

Yleisanestesian hinta arvioidaan tapauskohtaisesti etukäteen.